Eva Schutte

MfN-registermediator

T+31 (0) 20 820 34 02
M+31 (0) 6 103 118 00
Eevaschutte@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Eva Schutte is sinds de afronding van haar rechtenstudie (1984) als advocaat en (1992) als partner, werkzaam geweest binnen de proces- en verzekeringspraktijk van Van Doorne. Zij was verder jarenlang plv. Rijksadvocaat. Ook was zij een aantal jaren rechter-plaatsvervanger en tot 2016 lid van het Hof van Discipline.

Zij richt zich volledig op zakelijke mediations, procesbegeleiding en begeleid onderhandelen bij zakelijke geschillen. Zij is gespecialiseerd in bemiddeling bij  conflicten binnen  samenwerkingsverbanden in brede zin (onder andere tussen bestuurders, aandeelhouders, binnen maatschappen en toezichthouders-raden van bestuur), handelsconflicten en conflicten in aansprakelijkheids- en verzekeringszaken. Zij heeft veel ervaring met meerpartijen- en groepsmediaton. Haar werkterrein is breed en bestrijkt ondermeer het bedrijfsleven, de overheid, de zorg- en de non profitsector en het (academisch) onderwijs. Als rechtbank-mediator is zij verbonden aan de Rechtbank Amsterdam.

Eva doet ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams.

Eva Schutte heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder andere bij de Orde van Advocaten en verschillende mediationverenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV). Verder was zij toezichthouder in het onderwijs. Thans is zij o.m. voorzitter van de Vereniging voor Zakelijke Mediation (ZAM), lid van het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators en redacteur van het Tijdschrift Nederlandse Mediation.

Zij heeft een aantal boeken geschreven over mediation en publiceert hierover regelmatig in vakbladen (zie voor een overzicht onder Publicaties). Ook doceert zij regelmatig over mediation.

Zij is een van de oprichters van ReulingSchutte.