Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De mensen van ReulingSchutte vinden het belangrijk om ook buiten hun eigen vakgebied en leefwereld een bijdrage te leveren. Wij willen daarom initiatieven steunen die ons aanspreken en raken.

In 2020 stelde ReulingSchutte budget ter beschikking voor de ontwikkeling van een platform voor jonge vrouwen die worden geconfronteerd met een diagnose kanker, House of Ichō: https://youtu.be/5wxD-xUiOV0

De opzet van House of Ichō is het creëren van een community van gelijkgestemden, zodat vrouwen met de diagnose kanker elkaar kunnen opzoeken en ondersteunen via het platform. House of Ichō is nog in ontwikkeling, het is de bedoeling dat de vrouwen uit de doelgroep zowel op fysiek als op psychologisch/spiritueel gebied handvatten aangeboden krijgen om om te gaan met hun ziekte en het vinden van een nieuwe balans, e.e.a. ondersteund door informatie en online trainingen.

Het initiatief van House of Ichō komt van onze collega Paula Boshouwers, ervaringsdeskundige. Paula heeft met dit initiatief vrouwen willen inspireren op zoek te gaan naar de kracht en wijsheid in zichzelf. Mede vanuit de gedachte dat een diagnose kanker niet alleen ellende kent, maar ook een andere kant heeft, namelijk die van potentie tot persoonlijke groei en transformatie.

Tot veler verdriet heeft Paula haar initiatief niet verder tot ontwikkeling kunnen brengen. Zij is op 6 januari 2021 overleden aan de gevolgen van borstkanker. In haar korte leven heeft zij met haar wijsheid anderen geïnspireerd, zij was ondanks haar ziekte een gelukkig mens. Paula heeft als geboren mediator een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons vak en ons kantoor. Haar scherpzinnige en invoelende observaties, haar echtheid, haar ernstige lach en grote hart. Wat zullen wij haar missen.

Het is nog niet duidelijk hoe het verder gaat met House of Ichō. Het zou prachtig zijn als anderen House of Ichō verder vorm willen geven en ontwikkelen. Wie zich daartoe geroepen voelt kunnen wij in contact brengen met Paula’s nabestaanden.