Mediations en corona-situatie

Ons kantoor is geopend.

Uiteraard betrachten wij grote zorgvuldigheid ten aanzien van de gezondheid van onze cliënten en die van onszelf. Wij hebben extra hygiënemaatregelen getroffen.

Als er geen twijfel bestaat over de gezondheid van de deelnemers (conform de RIVM richtlijnen) kunnen wij mediations in klein gezelschap op ons kantoor faciliteren.

Ook bestaat de mogelijkheid van mediation per video-conferencing. Onze mediators nemen het initiatief om met betrokkenen te bespreken wat de best passende oplossing is. Hierbij hanteren wij als uitgangspunt dat alle betrokkenen zich moeten kunnen vinden in de oplossing.

Bovenstaande geldt ook voor de overige vormen van onze dienstverlening, zoals procesbegeleiding, arbitrage, bindend advies, onafhankelijk vertrouwelijk onderzoek.

Mocht u vragen hebben over dit bericht dan verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met diegene van ons kantoor met wie u al contact hebt gehad (in de meeste gevallen: degene die uw mediation leidt). Bij meer algemene vragen kunt u bellen met ons office management (020- 8203400) of mailen via secretariaat@reulingschutte.nl