Anneleen Broekhuijsen

Mediator, arbiter, bindend adviseur

T+31 (0)20 8203400
M+31 (0) 6 51203988
Eanneleenbroekhuijsen@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Anneleen Broekhuijsen-Molenaar is werkzaam bij ReulingSchutte als mediator, arbiter en bindend adviseur. Voordien was zij onder meer universitair hoofddocent aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden en lid van het dagelijks bestuur/decaan van het Meijersinstituut. Zij schreef een proefschrift, publiceerde op het brede terrein van het civiele recht en gaf jarenlang juridisch onderwijs aan studenten, rechters en advocaten.

In 1997 maakte Anneleen Broekhuijsen-Molenaar de overstap naar de rechtbank in Amsterdam en vanaf 2002 was zij raadsheer van het gerechtshof in die stad (met name handelszaken). Sinds 2009 was zij vice-president/senior raadsheer van het hof en van 2011-2019 was zij lid van de Ondernemingskamer en hield zij zich bezig met geschillen in ondernemingen. Nadien coördineerde zij een team dat hoofdzakelijk procedures rond bouwen vastgoed behandelt.

Als rechter heeft Anneleen Broekhuijsen-Molenaar ruime ervaring opgedaan in het oplossen van geschillen, zowel langs de weg van beslissen als via minnelijk overleg en het treffen van een regeling. Zij zet die ervaring in als mediator, arbiter en bindend adviseur.

Zij richt zich op zakelijke mediations, met name in commerciële geschillen en ondernemingsrechtelijke geschillen binnen rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast is Anneleen inzetbaar voor zaken op het gebied van vastgoed en handelsgeschillen in brede zin.

Anneleen Broekhuijsen-Molenaar is ook beschikbaar in de rol van onafhankelijk voorzitter en als leider van een Moot Court.

Naast haar werk bij ReulingSchutte is Anneleen raadsheer-plaatsvervanger in het hof Amsterdam, vice-voorzitter van de klachtenadviescommissies van het LUMC, Eye en de Hogeschool van Amsterdam. Verder is zij al jaren auteur van Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek.