Paula Boshouwers

MfN-registermediator

T+31 (0)20 820 34 00
M+31 (0)6 215 364 69
Epaulaboshouwers@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Paula Boshouwers studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam (1995) en de Universiteit van Kopenhagen (2000). Paula werkte tot 2012 als advocaat bij Van Doorne te Amsterdam, waar zij uiteenlopende zaken behandelde (ondernemingsrecht, arbeidsrecht en publiekrecht).

Paula heeft ruime ervaring in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, cliëntenraden, vakbonden). Tot Paula’s aandachtgebieden behoren ook het bemiddelen van conflicten tussen samenwerkende professionals (medici, paramedici, advocaten, fiscalisten, accountants e.a.), conflicten binnen zakelijke samenwerkingen, en conflicten binnen en met overheden. Paula heeft ervaring in het onderwijs, de (semi) publieke sector, zorg en welzijn, farmacie, advocatuur, zakelijke dienstverlening, de bouw/vergunningen, de financiële sector e.a.

Paula heeft ook regelmatig de rol van procesbegeleider, bijvoorbeeld bij teamsessies. Paula doet ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams.

Paula doceert en schrijft regelmatig over mediation. Zij is als vaardighedentrainer verbonden aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Paula is medeauteur van de boeken Mediation in Arbeidsconflicten (SDU) en Rechtspraak Mediation (SDU) en zij is redactiesecretaris van het Tijdschrift Nederlandse Mediation (Kluwer). Zie www.reulingschutte, onder publicaties voor een overzicht. Paula is penningmeester van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg.