Annelies Scheepbouwer

MfN-registermediator

T+31 (0)20 8203400
M+31 (0)6 12965725
Eanneliesscheepbouwer@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Annelies Scheepbouwer haalde in 2010 haar Master Nederlands Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Tot 2015 was zij als advocaat werkzaam bij Baker & McKenzie in Amsterdam op de sectie Mergers & Acquisitions. In die hoedanigheid heeft zij ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van internationale fusies en overnames en relaties tussen rechtspersonen, aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders. Daarnaast heeft Annelies zich ook bekwaamd in het arbeidsrecht en commerciële contracten.

Annelies is sinds 2016 als MfN-registermediator verbonden aan ReulingSchutte. Als zakelijk mediator richt zij zich onder meer op het begeleiden van arbeidsmediations in brede zin en mediations met een ondernemingsrechtelijke achtergrond. Ze heeft ruime ervaring in diverse bedrijfstakken, waaronder private, beursgenoteerde en familiebedrijven in de commerciële, financiële-, retail-, de professionele- en de industriële sector. Daarnaast heeft Annelies ruime ervaring in het doen van vertrouwelijke onderzoeken. Sinds 2019 is zij voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie ‘Ongewenste Omgangsvormen’ bij Jacobs Douwe Egberts.

Daarnaast is Annelies werkzaam bij een familiebedrijf (family office), waar zij verantwoordelijk is voor de financiële en juridische zaken, het co-managen van investeringen en desinvesteringen, en bekleedt zij een aantal toezichthoudende functies bij tech investments.

Annelies heeft diverse opleidingen afgerond aan de Harvard Law School Negotiation Institute en zij is lid van de Vereniging voor Zakelijke Mediation (ZAM).