Eva Schutte

MfN-registermediator

T+31 (0) 20 820 34 02
M+31 (0) 6 103 118 00
Eevaschutte@reulingschutte.nl
Wwww.reulingschutte.nl
LLinkedIn profile

Eva Schutte is sinds 2011 mede-oprichter en partner van ReulingSchutte, een nichekantoor op het gebied van zakelijke mediation.  Zij was daarvoor jarenlang als advocaatpartner verbonden aan Van Doorne. Zij was verder jarenlang plv. Rijksadvocaat. Ook was zij een aantal jaren rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht  en lid van het Hof van Discipline.

Zij richt zich volledig op zakelijke mediation, procesbegeleiding en begeleid onderhandelen bij zakelijke geschillen. Zij is gespecialiseerd in bemiddeling bij  conflicten binnen samenwerkingsverbanden in brede zin (onder andere tussen bestuurders, aandeelhouders, binnen maatschappen en toezichthouders-raden van bestuur), handelsconflicten en conflicten in aansprakelijkheids- en verzekeringszaken. Zij heeft veel ervaring met meerpartijen- en groepsmediation. Haar werkterrein is breed en bestrijkt onder meer het bedrijfsleven, de overheid, de zorg- en de non profitsector en het (academisch) onderwijs. Als rechtbank-mediator is zij verbonden aan de Rechtbank Amsterdam.

Eva doet ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams.

Eva Schutte heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder andere bij de Orde van Advocaten en verschillende mediationverenigingen, waaronder als voorzitter van de Vereniging voor Zakelijke Mediation (ZAM) en bij de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV). Verder was zij toezichthouder in het onderwijs en redacteur van het Tijdschrift Nederlandse Mediation. Eva Schutte is lid van het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

Zij heeft een aantal boeken geschreven over mediation en publiceert hierover regelmatig in vakbladen. Ook doceert zij regelmatig over mediation.